Transfer Certificates:

Sr. No Admission Number Student Name Mother Name Father Name Action
01
5579
Mr. Aditya Pratap Singh
Smt. Suman Singh
Mr. Ravi Kumar Singh
02
4756
Mr. Swastik Maheshwary
Smt. Kiran Maheshwary
Mr. Naresh Kumar Maheshwary
03
4089
Mr. Swagat Maheshwary
Smt. Kiran Maheshwary
Mr. Naresh Kumar Maheshwary
04
5438
Mr. Vaibhav Mishra
Smt. Abha Mishra
Mr. Vivek Mishra
05
5439
Ms. Vijaya Mishra
Smt. Abha Mishra
Mr. Vivek Mishra
06
4002
Ms. Mahima Sachan
Smt. Madhavi Sachan
Mr. Mahendra Singh Sachan
07
4269
Ms. Anusha Sachan
Smt. Madhavi Sachan
Mr. Mahendra Singh Sachan
08
4418
Mr. Omkar Nath Tiwari
Smt. Kumkum Devi
Mr. Deependra Kumar Tiwari
09
5073
Mr. Vaibhav Singh
Smt. Neetu Singh
Mr. Surjit Kumar Singh
10
5734
Mr. Nehal C Pandey
Smt. Sunita C Pandey
Mr. Chandra Prakash Pandey
11
5392
Mr. Anugrah C. Augustine
Dr. Vibha Augustine
Late Dr. C Augustine
12
5720
Ms. Oiendrila Kundu
Mrs.Sudipta Kundu
Mr. Sarvanu Kundu
13
5624
Mr. Abhijit Jha
Mrs.Geeta Devi
Mr. Binod Kumar Jha
14
4326
Ms. Vashu Rani
Mrs.Geeta Devi
Mr. Binod Kumar Jha
15
4822
Ms. Riya Rai
Mrs.Ranjana Rai
Mr. Vippin Kumar Rai
16
5616
Mr. Naveen Singh Bisht
Mrs.Deepa Bisht
Mr. Pushpendra Bisht
17
4994
Ms. Pooja Yadav
Lt.Geeta Devi
Mr. Ramashankar Yadav
18
3265
Mr. Shubham Rai
Mrs.Shobha Rai
Mr. Subhash Rai
19
4981
Mr. Aditya Mukesh
Mrs.Kiran Pandey
Mr. Mukesh Kumar Pandey
20
5987
Ms. Mayuri Kushwaha
Mrs.Mamta Kushwaha
Mr. Rakesh Kumar Kushwaha
21
5621
Ms. Garima Gangwar
Mrs.Nervesh Singh
Mr. Vinod Kumar Singh
22
5622
Mr. Ashutosh Gangwar
Mrs.Nervesh Singh
Mr. Vinod Kumar Singh
23
5802
Ms. Sanvi Kumari
Mrs.Komal Singh
Mr. Shailesh Kumar
24
5648
Mr.Ansh Yadav
Mrs.Neetu Yadav
Mr. Ram Kunwar Singh Yadav